PEDGM Beyoğlu Konferansları

Nesne ilişkileri bağlamında otizm spektrum bozukluğu

İLETİŞİM

Çocuğun Gelişimsel Süreçleri

Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz " Çocuğun Gelişimsel Süreçleri" konulu söyleşimizden kareler...

İLETİŞİM

Haliç Üniversitesi'nde Gerçekleştirdiğimiz Söyleşi

Haliç Üniversitesi'nde Gerçekleştirdiğimiz Söyleşiden Kareler

İLETİŞİM
00/00

Uygulamalı Davranış Analizi Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Davranışçı psikolojinin öne sürdüğü ve davranış temel prensipleri süreçlerine dayalı olarak uygulanan bu analiz yönteminde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konu, hedef olarak kabul edilen davranışın tüm detaylarıyla ortaya koyulmasıdır. Birey ve çevresi için işlevsel olan, daha karmaşık davranışlar için ön koşul niteliğinde olan ve bireyin sosyal hayata daha kolay girmesini sağlayacak “hedef davranışa” karar verirken göz ardı edilmemesi gereken en önemli nokta ise bireyin neyi yapmayacağını değil, neyi yapacağını belirtir nitelikte olması gerektiğidir.Bunun yanı sıra, ne olması gerektiğine karar verilen, “bağımsız değişken” olarak da adlandırılan uygulama ile “bağımlı değişken” olarak da adlandırılan hedef davranış arasındaki işlevsel ilişki de ayrıntılarıyla ortaya konmalıdır. Bireyle ya da etrafındaki önemli kişilerle görüşme yaparak, ölçü aracı kullanarak ya da doğrudan gözlem yaparak hedef davranışı belirledikten sonraki aşamada hedef davranışı ölçme ve kaydetme işlemi uygulanmaktadır. Fotoğraf ve video kaydı, olay kaydı veya kesin kayıt yoluyla kontrol listeleri ile davranış kaydı, ABC kaydı, kontrollü olay kaydı, süre kaydı, bekleme kaydı ve son olarak da gözlem yoluyla hedef davranışın ölçümü ve kaydedilmesi prosedürü gerçekleştirilir. Davranış dikkatli biçimde ölçülmedikçe ve grafiklendirilmedikçe gelişmeleri görmek pek mümkün olmayacağından ve kayıt edilmeyen davranışların kolayca unutulabileceği riski de söz konusu olabileceğinden dolayı, bu aşamada azami bir dikkat gösterilmelidir. İLETİŞİM: Psikoterapist/OÇİDEP Dan. Mehmet ASLAN 05444484219 pskmehmetaslan@gmail.com www.udamer.com

Bizimle İletişime Geçin